Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Crisis TotalCare
Rider

Crisis TotalCare

Menyediakan perlindungan penyakit kritikal yang menyeluruh dari tahap awal hingga tahap akhir, termasuk keadaan istimewa seperti keadaan berkaitan diabetik, keadaan kesihatan mental serta manfaat nilai tambah unik yang lain.

Maklumat Produk

Ciri-ciri dan Perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini melindungi:

  • Penyakit Kritikal daripada 50 Kumpulan Penyakit Kritikal di bawah 3 kategori: Tahap Awal, Tahap Pertengahan dan Tahap Akhir; dan

  • Keadaan Berkaitan Diabetik, Keadaan Berkaitan Sendi dan Keadaan Kesihatan Mental di bawah Manfaat Keadaan Istimewa; dan

  • Manfaat Rawatan Komplementari; dan

  • Manfaat Penjagaan Keluarga.

Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

100 tahun

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 or customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.