Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Haji Umrah

Hajj Umrah Protector

Memberikan perlindungan supaya anda dapat menunaikan Haji dan Umrah dengan tenang

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda perlindungan tambahan sebanyak 200% daripada jumlah rider yang dilindungi akibat kematian atau hilang upaya kekal & menyeluruh (TPD) ketika mengerjakan Hajj atau Umrah dan Manfaat Imunisasi Hajj Umrah sehingga RM300 setiap 3 tahun.

Umur Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

Sehingga 100 tahun

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai berkenaan rider. Untuk maklumat lengkap mengenai tentang terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2775 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Hari Jadi Akan Datang.