Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Group Hospital and Surgical | Prudential BSN Takaful
Rider

Income Protector

Memberikan manfaat perubatan untuk menjaga pekerja anda dan tanggungan mereka apabila dimasukkan ke hospital atau menerima rawatan tertutup sebagai pesakit luar.

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini menyediakan 6 manfaat perubatan komprehensif untuk pekerja anda apabila mereka dimasukkan ke hospital atau dikehendaki menjalani prosedur pembedahan. Perlindungan Group Hospital and Surgical (GHS) boleh dipanjangkan kepada pasangan dan anak-anak pekerja anda.

Umur Kelayakan

Pekerja dan Pasangan:
16 hingga 65 tahun

Anak:
14 hari hingga 19 atau 23 tahun (sekiranya belajar sepenuh masa)

Umur tamat tempoh

Pekerja dan Pasangan:
Pembaharuan tahunan sehingga 69 tahun

Anak:
Pembaharuan tahunan sehingga 20 atau 24 tahun (sekiranya belajar sepenuh masa)

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk dokumen sijil anda, ejen servis atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2778 2155 atau prubsn.groupsupport@prudential.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider ?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda