Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
Group Hospital and Surgical | Prudential BSN Takaful
Rider

Income Protector

Memberikan manfaat perubatan untuk menjaga pekerja anda dan tanggungan mereka apabila dimasukkan ke hospital atau menerima rawatan tertutup sebagai pesakit luar.

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini membayar satu jumlah perlindungan tahunan apabila anda disahkan menghidap penyakit kritikal atau kehilangan upaya kekal (TPD) sebelum umur 70 tahun.
Bayaran manfaat tahunan ini dibuat pada setiap ulang tahun tuntutan sehingga umur tamat tempoh, atau tarikh kematian, yang mana lebih awal.

Umur Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur tamat tempoh

Sehingga 100 tahun 

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider ?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda