Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Level Term | Prudential BSN Takaful
Rider

Level Term

Menawarkan wang tunai tambahan apabila berlaku perkara yang tidak diduga semasa tempoh perlindungan untuk meringankan beban hutang anda.

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda wang tunai tambahan untuk penyelesaian hutang  sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang dilindungi dalam tempoh perlindungan pilihan sama ada 5, 10, 20 atau 30 tahun

Umur Kelayakan

1 hingga 60 tahun

Umur tamat tempoh

5, 10, 20 atau 30 tahun

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.