Pilih bahasa anda
Takaful Saver Impian| Prudential BSN Takaful
Rider

Takaful Saver Impian

Bina simpanan anda dan bina impian anak-anak anda

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri perlindungan

Rider ini membeli unit dalam Akaun Unit Pelaburan bagi tujuan pelaburan untuk simpanan masa depan anak anda.

Umur Kelayakan

Seawal 14 minggu dalam kandungan hingga 18 tahun (kanak-kanak)

Umur Tamat Tempoh

25 tahun

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmatan Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.