Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
Takaful Saver Kid
Rider

Takaful
Saver Kid

Perlindungan untuk penyakit kanak-kanak untuk melindungi masa depan mereka

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri perlindungan

Rider ini memberi peluang pelaburan untuk simpanan bagi pelan masa depan anak anda.

Umur Kelayakan

1 hingga 18 tahun

Umur Tamat Tempoh

Mengikut tempoh bayaran yang dipilih berdasarkan umur (dari 19 -25 tahun)

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda