Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
Sustainability

Kelestarian

Memelihara agama, nyawa, keturunan, harta dan akal

Kelestarian@PruBSN

Pemahaman kami tentang Kelestarian adalah berdasarkan sintesis Strategi ESG Kumpulan Prudential, Rangka Kerja Pengantaraan Berasakan Nilai Untuk Takaful, serta pemacu tata kelola yang baik, kewangan yang inklusif, kesan sosial dan tindakan iklim di dalam negara dan juga secara global.

Rangka Kerja Kelestarian merupakan teras perniagaan Takaful kami dengan mengutamakan pencapaian objektif Syariah dalam penyelesaian dan operasi kami.

Kami berusaha untuk menjalankan, memantau dan menyelaras semula untuk memastikan nilai untuk persekitaran dalaman dan luaran kami melalui Pendekatan Pelaksanaan berikut.

  • Penglibatan Pihak Berkepentingan yang Inklusif

  • Penyelesaian Dipacu Nilai

  • Penilaian Berdasarkan Impak

  • Kerjasama Konstruktif

  • Pemantauan dan Pelaporan

Strategic Pillars