Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
hands holding with intertwined pinky fingers.

Merangka Pertumbuhan Untuk Memberikan Kesan

Membina modal sosial

Menggalakkan pemeliharaan Iman, Kekayaan dan Intelek melalui pertumbuhan positif dan budaya pengetahuan dan penggunaan amalan terbaik secara global ketika membuat keputusan, dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan dan dalam aktiviti operasi.

• Pembinaan Kapasiti
• SOP/Dasar yang Ditambahbaik
• Komitmen Kelestarian dan Pemembangunan Budaya

SDG PBB: SDG 3, SDG 8
VBIT: Pemerkasaan Komuniti, Tata Kelola yang Baik, Tatacara Terbaik, Pembinaan Kapasiti

arrow
Pembinaan Kapasiti
Membangunkan dan memperkukuhkan kemahiran, pemahaman dan kebolehan dalam PruBSN untuk mencapai matlamat kelestarian.
arrow
SOP/Polisi yang ditambahbaik
Kelestarian sebagai suatu norma yang memerlukan rosedur dan polisi disema dan dikemas kini untuk mengambil kira kelestarian dalam setiap keputusan yang dibuat.
arrow
Komitmen dan Pembinaan Budaya
Bercita-cita untuk memberi inspirasi kepada warga kerja, ejen dan komuniti ke arah memahami peluang yang dibawa oleh kelestarian untuk kita dan generasi akan datang.