Tanggungjawab Zakat Korporat

Kami menguruskan pembahagian Dana Zakat & Kebajikan kami bagi memastikan komuniti yang disokong menerima manfaat secara langsung daripada inisiatif Tanggungjawab Zakat Korporat kami.

Back to Top