Pilih bahasa anda
Ihsan - Make a Difference | Prudential BSN Takaful
Rider

Ihsan

Anda boleh mengubah kehidupan golongan keluarga miskin tegar dengan menyumbangkan sejumlah wang mengikut pilihan anda

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi peluang kepada anda untuk memberi kebaikan.

Umur  Kelayakan

PruBSN Aspirasi, PruBSN WarisanPlus, PruBSN AnugerahPlus
1 hingga 70 tahun

PruBSN Anggun
19 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

PruBSN Aspirasi, PruBSN WarisanPlus, PruBSN AnugerahPlus
Hingga 100 tahun

PruBSN Anggun
Hingga 70 tahun

Jumlah Bayaran Manfaat

Ihsan Rider

 

Jumlah Kutipan

Jumlah Penerima Microtakaful Yang Boleh Dilindungi

Status

2019

RM16,476

 206 penerima

RM16,476 digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2020 (Zon Tengah)

2020

RM42,114

 

 

526 penerima

Digunakan bagi pengagihan PruBSN Microtakful Jariyah tahun 2020 (Zon Selatan) & 2021 (Zon Tengah)

2021

RM65,937

 

824 penerima

Digunakan pada pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2021 & pengagihan seterusnya pada 2022

2022

 

 

RM31,614

(Setakat Mei 2022)

395 penerima

Akan digunakan pada pengagihan PruBSN Microtakaful Jariyah tahun 2022

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

  • Sumbangan derma kepada PruBSN Prihatin melalui Ihsan Rider layak untuk potongan cukai di bawah subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.