PruBSN AnugerahPlus

Sehingga umur 70 atau 100 tahun.

PruBSN CrisisCover

Minimum 10 tahun dan sehingga umur 80 tahun.

PruBSN Protect

Minimum 5 tahun dan sehingga umur 80 tahun.

PruBSN Gadai Janji

Sumbangan Tunggal

PruBSN AnugerahPlus

RM50.

PruBSN CrisisCover

RM20 (Tertakluk kepada umur kemasukan dan jumlah perlindungan).

PruBSN Protect

RM20 (Tertakluk kepada umur kemasukan dan jumlah perlindungan).

PruBSN Gadai Janji

Jumlah sumbangan adalah bergantung kepada umur, jantina, jenis bangunan, tempoh pinjaman dan jumlah perlindungan yang anda pilih. Rujuk kepada kalkulator untuk mendapatkan maklumat lanjut.

PruBSN AnugerahPlus

1 hingga 70 tahun (umur pada tarikh lahir akan datang)

Nota: Untuk umur tamat tempoh pada 70 tahun, usia kemasukan maksimum adalah 60 tahun pada hari lahir akan datang.

PruBSN CrisisCover

14 hari sehingga umur 65 tahun.

PruBSN Protect

14 hari sehingga umur 65 tahun.

PruBSN Gadai Janji

Umur 19 tahun sehingga 70 tahun.

PruBSN AnugerahPlus

Umur 70 tahun atau 100 tahun.

PruBSN CrisisCover

Sehingga umur 80 tahun.

PruBSN Protect

Umur 80 tahun..

PruBSN Gadai Janji

Berdasarkan pada tempoh pinjaman dan umur kemasukan.

PruBSN AnugerahPlus

RM10,000.

PruBSN CrisisCover

Tertakluk kepada sumbangan bulanan minimum.

PruBSN Protect

Tertakluk kepada sumbangan bulanan minimum.

PruBSN Gadai Janji

RM5,000

PruBSN AnugerahPlus

Baki dari Akaun Khas Individu (ISA).

PruBSN CrisisCover

Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account, ISA).

PruBSN Protect

Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account, ISA).

PruBSN Gadai Janji

Baki di dalam Akaun Khas Individu (Individual Savings Account or ISA), jika ada.

PruBSN AnugerahPlus

Mana-mana yang lebih tinggi antara yang berikut:


a) Jumlah Perlindungan Asas; atau
b) Jumlah amaun dalam Akaun Khas Individu (ISA)

PruBSN CrisisCover

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA).

PruBSN Protect

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA).

PruBSN Gadai Janji

Jumlah dilindungi menyusut ketika kematian dan baki di dalam ISA, jika ada.

PruBSN AnugerahPlus

Jumlah Risiko.

Nota: Amaun di mana jumlah perlindungan asas melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda. Sekiranya tiada lebihan daripada jumlah perlindungan yang melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda, jumlah risiko adalah sifar. Perlindungan Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (Total & Permanent Disability, TPD) adalah sehingga umur 70 tahun dan tertakluk pada jumlah maksimum RM4 juta bagi setiap orang yang dilindungi.

PruBSN CrisisCover

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA) dan tamat pada umur 70 tahun.

PruBSN Protect

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA) dan tamat pada umur 70 tahun.

PruBSN Gadai Janji

Jumlah dilindungi menyusut ketika mengalami Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh sebelum mencapai umur 71 tahun, dan baki di dalam ISA, jika ada.

PruBSN AnugerahPlus
PruBSN CrisisCover

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA)

PruBSN Protect

Tidak berkaitan.

PruBSN Gadai Janji

Tidak berkaitan.

PruBSN AnugerahPlus

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

PruBSN CrisisCover

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

PruBSN Protect

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

PruBSN Gadai Janji

Tidak berkaitan.

PruBSN AnugerahPlus

Mampu Milik
Tetapkan perlindungan mengikut bajet anda dari serendah RM50 sebulan.

Boleh Diubah Suai
Tambahkan rider-rider pilihan anda yang dapat memenuhi keperluan anda untuk perlindungan yang lebih menyeluruh.

Esklusif
Menawarkan anda perlindungan, pelaburan dan peluang untuk berbuat baik dpada masa yang sama.

PruBSN CrisisCover
PruBSN Protect

Tempoh Perlindungan Fleksibel
Pilihan untuk tempoh perlindungan tertakluk kepada minimum 5 tahun.

Perlindungan Kewangan dalam Menghadapi Inflasi*
Meningkat 5% setiap 3 tahun dari jumlah perlindungan sepanjang tempoh sijil.

*Hanya berkaitan dengan PruBSN ProtectPlus.

PruBSN Gadai Janji

Manfaat Khairat Kematian

  • RM2,000: Jika anda meninggal dunia

  • RM1,000: Jika pasangan anda meninggal dunia

  • RM500: Jika anak anda meninggal dunia (maksimum 2 orang anak di bawah umur 20 tahun)

  • RM1,000: Bayaran perubatan jika anda mengalami Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Produk Kami

Card_Product_Savings_640X480

Pelan Simpanan

Tingkatkan simpanan anda dengan rangkaian pelan perlindungan berkaitan pelaburan kami untuk mencapai matlamat jangka panjang kewangan anda.

Selanjutnya
Card_Product_Education_640X480

Pelan Pendidikan

Mulakan persediaan kewangan untuk pendidikan anak anda hari ini.

Selanjutnya
Card_Product_Corporate_640X480

Pelan Korporat

Pelihara kebajikan kakitangan anda dengan pelan eksklusif kami yang direka khusus buat para pekerja.

Selanjutnya
Card_Product_Riders_640X480

Pelan Rider

PruBSN menawarkan pelbagai manfaat tambahan yang melengkapkan pelan sedia ada anda bagi perlindungan optimum.

Selanjutnya
Back to Top