PruBSN Anugerah

Sehingga umur 70 atau 100 tahun.

PruBSN CrisisCover

Minimum 10 tahun dan sehingga umur 80 tahun.

PruBSN Protect

Minimum 5 tahun dan sehingga umur 80 tahun.

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Minimum: 5 tahun
Maksimum: 33 tahun

PruBSN Pelindung

Pembaharuan tahunan.

PruBSN Takaful Rumahku

Pembaharuan tahunan.

PruBSN Anugerah

RM71

PruBSN CrisisCover

RM20 (Tertakluk kepada umur kemasukan dan jumlah perlindungan).

PruBSN Protect

RM20 (Tertakluk kepada umur kemasukan dan jumlah perlindungan).

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Hanya Sumbangan Tunggal disediakan.

PruBSN Pelindung

Hanya bayaran tahunan.

PruBSN Takaful Rumahku

Hanya bayaran tahunan.

PruBSN Anugerah

1 hingga 70 tahun (Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang)

Bagi umur tamat tempoh 70 tahun, usia kemasukan maksimum adalah 60 tahun pada Tarikh Lahir Akan Datang.

PruBSN CrisisCover

14 hari sehingga umur 65 tahun.

PruBSN Protect

14 hari sehingga umur 65 tahun.

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Umur 19 tahun sehingga 65 tahun.

PruBSN Pelindung

Diri sendiri atau pasangan: Umur 19 sehingga 65 tahun.
Anak-anak: Umur 12 bulan sehingga 18 tahun.

PruBSN Takaful Rumahku

Jika anda adalah pemilik sah sesebuah rumah.

PruBSN Anugerah

Umur 70 atau 100 tahun.

PruBSN CrisisCover

Sehingga umur 80 tahun.

PruBSN Protect

Umur 80 tahun..

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Berdasarkan pada tempoh pinjaman dan umur kemasukan.

PruBSN Pelindung

Pelan pembaharuan sehingga umur 70 tahun.

PruBSN Takaful Rumahku

Tidak berkaitan.

PruBSN Anugerah

RM10,000

PruBSN CrisisCover

Tertakluk kepada sumbangan bulanan minimum.

PruBSN Protect

Tertakluk kepada sumbangan bulanan minimum.

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

RM5,000

PruBSN Pelindung

Sehingga maksimum 10 kali daripada pendapatan tahunan.

PruBSN Takaful Rumahku

Berdasarkan kos pembinaan semula rumah anda.

PruBSN Anugerah

Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account, ISA).

PruBSN CrisisCover

Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account, ISA).

PruBSN Protect

Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account, ISA).

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account or ISA).

PruBSN Pelindung

Tidak berkaitan.

PruBSN Takaful Rumahku

Tidak berkaitan.

PruBSN Anugerah

Mana-mana yang lebih tinggi antara yang berikut:

a) Jumlah Perlindungan Asas; atau
b) Jumlah amaun dalam Akaun Khas Individu (ISA)

PruBSN CrisisCover

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA).

PruBSN Protect

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA).

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Takaful Gadai Janji: Jumlah perlindungan menyusut dan khairat kematian.
Takaful Rumahku: 
Tidak berkaitan.

PruBSN Pelindung

100% daripada jumlah perlindungan untuk manfaat-manfaat kematian akibat kemalangan.

PruBSN Takaful Rumahku

Tidak berkaitan.

PruBSN Anugerah

Jumlah Risiko: Amaun di mana jumlah perlindungan asas melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda. Sekiranya tiada lebihan daripada jumlah perlindungan yang melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda, jumlah risiko adalah sifar. Perlindungan Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (Total & Permanent Disability, TPD) adalah sehingga umur 70 tahun dan tertakluk pada jumlah maksimum RM4 juta bagi setiap orang yang dilindungi.

PruBSN CrisisCover

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA) dan tamat pada umur 70 tahun.

PruBSN Protect

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA) dan tamat pada umur 70 tahun.

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Takaful Gadai Janji: Jumlah perlindungan menyusut dan tamat pada umur 65 tahun.
Takaful Rumahku: 
Tidak berkaitan.

PruBSN Pelindung

Di antara 2% dan 100% daripada jumlah perlindungan.

PruBSN Takaful Rumahku

Tidak berkaitan.

PruBSN Anugerah

Tidak berkaitan.

PruBSN CrisisCover

100% dari jumlah perlindungan + baki dari Akaun Khas Individu (ISA)

PruBSN Protect

Tidak berkaitan.

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Tidak berkaitan.

PruBSN Pelindung

Tidak berkaitan.

PruBSN Takaful Rumahku

Tidak berkaitan.

PruBSN Anugerah

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

PruBSN CrisisCover

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

PruBSN Protect

Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Tidak berkaitan.

PruBSN Pelindung

Tidak berkaitan.

PruBSN Takaful Rumahku

Tidak berkaitan.

PruBSN Anugerah

Mampu Milik
Hanya serendah RM71 sebulan untuk perlindungan buat anda dan keluarga sekiranya kejadian yang tidak diduga berlaku.

Boleh Diubah Suai
Tambah rider Medic Protector, Income Protector atau Crisis Protector kepada pelan asas anda untuk perlindungan perubatan dan kesihatan yang lebih menyeluruh. 

Ringkas
Satu pelan mudah yang menawarkan anda perlindungan berasaskan tempoh perlindungan yang anda pilih dan jumlah sumbangan yang dibayar.

PruBSN CrisisCover
PruBSN Protect

Tempoh Perlindungan Fleksibel
Pilihan untuk tempoh perlindungan tertakluk kepada minimum 5 tahun.

Perlindungan Kewangan dalam Menghadapi Inflasi*
Meningkat 5% setiap 3 tahun dari jumlah perlindungan sepanjang tempoh sijil.

*Hanya berkaitan dengan PruBSN ProtectPlus.

PruBSN Gadai Janji & Takaful Rumahku

Manfaat Khairat Kematian

 • RM1,000: Jika anda atau pasangan anda meninggal dunia
 • RM500: Jika anak anda meninggal dunia (maksimum dua orang anak di bawah umur 20 tahun)

Jumlah Sumbangan
Jumlah sumbangan adalah bergantung kepada umur, jantina, jenis bangunan, tempoh pinjaman dan jumlah perlindungan yang anda pilih. Rujuk kepada kalkulator untuk mendapatkan maklumat lanjut.

PruBSN Pelindung

Manfaat Dua Kali Ganda
Kehilangan nyawa, hilang upaya dan kekal menyeluruh atau hilang dua anggota badan akibat kemalangan berlaku semasa dalam perjalanan menggunakan pengangkutan awam sebagai penumpang yang membayar tambang.

Kematian dan Hilang Upaya Kekal Akibat Kemalangan
Perlindungan 24 jam di seluruh dunia untuk anda dan/atau pasangan anda dan/atau anak-anak anda.
Manfaat Sendiri dan Pasangan: 100% daripada Jumlah Perlindungan yang dipilih
Manfaat Anak-anak: 20% daripada Jumlah Perlindungan yang dipilih

Perbelanjaan Perubatan
Pembayaran balik bil perubatan anda akibat kemalangan, tertakluk kepada amaun maksimum pelan yang anda pilih.

Manfaat Mingguan (Sendiri dan Pasangan Sahaja)
Dapatkan wang tunai mingguan apabila anda tidak mampu bekerja akibat hilang upaya menyeluruh sementara disebabkan kemalangan sehingga 104 minggu. Ini hanya berkenaan untuk Pakej Gold.

Peningkatan Perlindungan Automatik
Anda layak mendapatkan manfaat ini selagi anda tidak membuat sebarang tuntutan di bawah manfaat Hilang Upaya Kekal dan sijil takaful anda diperbaharui dalam masa 24 jam dari tarikh tamat perlindungan anda. Manfaat peningkatan perlindungan terkumpul hanya boleh diberikan kepada anda sebagai pemilik sijil.

PruBSN Takaful Rumahku

Pemilik Rumah
Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerosakan kepada bangunan termasuk lekapan dan lengkapan, hiasan dalaman, dinding, pintu pagar dan pagar akibat bencana yang dinyatakan.

Isi Rumah
Memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan kepada harta benda peribadi anda dan juga ahli keluarga anda (yang tinggal secara tetap dengan anda) semasa berada di dalam rumah tersebut akibat daripada bencana alam dan insiden yang tertentu.

Bencana Asas yang Dilindungi di bawah Pelan Ini (Kedua-dua Pemilik Rumah dan Isi Rumah):

 • Kebakaran, kilat, petir dan kebakaran bawah tanah
 • Letupan
 • Kerosakan akibat pesawat
 • Kerosakan akibat hentaman
 • Limpahan air tangki dan paip
 • Angin ribut dan badai
 • Gempa bumi dan letupan gunung berapi
 • Banjir
 • Kecurian dengan menggunakan kekerasan atau keganasan untuk memecah masuk atau keluar
 • Rompakan dan tahanan
 • Kos penginapan alternatif atau kerugian sewa yang anda tidak boleh mengenakan bayaran untuk penyewa anda
 • Liabiliti ke atas pihak setiga

Produk Kami

Card_Product_Savings_640X480

Pelan Simpanan

Tingkatkan simpanan anda dengan rangkaian pelan perlindungan berkaitan pelaburan kami untuk mencapai matlamat jangka panjang kewangan anda.

Selanjutnya
Card_Product_Education_640X480

Pelan Pendidikan

Mulakan persediaan kewangan untuk pendidikan anak anda hari ini.

Selanjutnya
Card_Product_Corporate_640X480

Pelan Korporat

Pelihara kebajikan kakitangan anda dengan pelan eksklusif kami yang direka khusus buat para pekerja.

Selanjutnya
Card_Product_Riders_640X480

Pelan Rider

PruBSN menawarkan pelbagai manfaat tambahan yang melengkapkan pelan sedia ada anda bagi perlindungan optimum.

Selanjutnya
Back to Top