Contributor Parent Protect

Terima perlindungan yang berterusan

 

Kelayakan

Seawal 14 minggu dalam kandungan hingga 18 tahun (Kanak-kanak)

19 hingga 70 tahun (Dewasa)

Umur Tamat Tempoh

25 tahun (Kanak-kanak) 

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anak anda manfaat tahunan bersamaan dengan sumbangan perlindungan apabila anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun atau didiagnosis dengan penyakit kritikal atau meninggal dunia.
Nama Produk

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau [email protected].
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top