Contributor Parent Protect

Terima perlindungan yang berterusan

 

Kelayakan

PruBSN Aspirasi, PruBSN WarisanPlus & PruBSN AnugerahPlus

1 hingga 18 tahun (Kanak-kanak)

19 hingga 70 tahun (Ibu/bapa)

PruBSN Setia & PruBSN Impian

Seawal 14 minggu dalam kandungan hingga 18 tahun (Kanak-kanak)

19 hingga 70 tahun (Dewasa)

Umur Tamat Tempoh

PruBSN Aspirasi

5, 10 atau 20 tahun 

PruBSN WarisanPlus, PruBSN AnugerahPlus, PruBSN Setia & PruBSN Impian

25 tahun (Kanak-kanak)

Ciri-ciri Perlindungan

PruBSN Aspirasi, PruBSN WarisanPlus & PruBSN AnugerahPlus

Rider ini memberi anak anda manfaat tahunan bersamaan dengan baki sumbangan perlindungan apabila anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun atau didiagnosis dengan penyakit kritikal atau meninggal dunia.

PruBSN Setia & PruBSN Impian

Rider ini memberi anak anda manfaat tahunan bersamaan dengan sumbangan perlindungan apabila anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun atau didiagnosis dengan penyakit kritikal atau meninggal dunia.

Nama Produk

PruBSN WarisanPlus

PruBSN AnugerahPlus

PruBSN Setia

PruBSN Impian

PruBSN Aspirasi

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top