Pilih bahasa anda
PruBSN Setia | Prudential BSN Takaful
Perlindungan

PruBSN Setia

Memberi perlindungan perubatan dan kewangan yang komprehensif, tidak kira apa keperluan anda

Lindungi penjagaan kesihatan anda dengan HealthProtector.

Utamakan kesihatan anda dengan pelan perubatan yang menawarkan pilihan fleksibel melalui SmartSaver 300 dan High Deductible. Anda boleh memilih mana satu yang memenuhi keperluan anda.

SmartSaver 300


Manfaatkan fleksibiliti dengan menggunakan simpanan sumbangan anda untuk memenuhi matlamat kewangan anda dengan pilihan SmartSaver 300. 

High Deductible      

Dapatkan pembiayaan lebihan perbelanjaan perubatan anda sekiranya anda sudah mempunyai pelan perubatan dengan had tahunan bersamaan dengan jumlah yang boleh ditolak dengan pilihan High Deductible.    

Maklumat produk

Terma Perlindungan dan Pembayaran

 

Tempoh Sumbangan

Sehingga umur 100 tahun

Umur Kelayakan

19 hingga 70 tahun

Tamat Tempoh Perlindungan

Sehingga umur 100 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM25,000

Manfaat

Manfaat Kematian

Sekiranya berlaku kematian sebelum tamat tempoh, manfaat berikut akan dibayar:

Jumlah Perlindungan Asas; dan

Nilai unit dalam Akaun Unit Perlindungan (PUA) dan Akaun Unit Pelaburan (IUA).

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (TPD)

Jumlah perlindungan akan dibayar sekiranya berlaku TPD sebelum tarikh ulang tahun sijil apabila orang yang dilindungi berumur 70 tahun.

Manfaat Penyakit Kritikal

Crisis Shield
Crisis Protector
Accidental Protector Plus
Accidental Medical Protector
Accidental Income Protector
Health Protector
Contributor Protect
Contributor Saver
Contributor Spouse Protect
Contributor Spouse Saver
Takaful Saver

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah cukai insurans hayat individu. Sebarang pelepasan cukai adalah tertakluk pada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Ciri-ciri

Fleksibel
PruBSN Setia menawarkan perlindungan sehingga umur 100 tahun dengan pilihan untuk menentukan kemampanan sijil, perlindungan dan sumbangan.

Perlindungan Tanpa Had
Pelan Perubatan dengan tiada had tahunan dan tiada had seumur hidup dan pada masa yang sama mempunyai Smart Value Point.

Boleh Dipercayai
Peruntukan tidak luput akan berkuatkuasa bagi 6 tahun sijil yang pertama.

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.