Contributor Spouse Saver

Terima perlindungan yang berterusan

 

Kelayakan

19 hingga 70 tahun (Dewasa)

Umur Tamat Tempoh

PruBSN WarisanPlus

5, 10, 20 atau sepanjang tempoh sumbangan

PruBSN AnugerahPlus, PruBSN Setia & PruBSN Impian

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda manfaat tahunan bersamaan dengan sumbangan pelaburan apabila pasangan anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun , didiagnosis dengan penyakit kritikal atau meninggal dunia.

Nama Produk

PruBSN WarisanPlus

PruBSN AnugerahPlus

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top