Ihsan

Bantu-membantu antara satu sama lain

 

Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

PruBSN Aspirasi

5, 10 atau 20 tahun

PruBSN WarisanPlus

5, 10, 20 atau sepanjang tempoh sumbangan

PruBSN AnugerahPlus

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda peluang untuk melakukan kebaikan.

Nama Produk

PruBSN Aspirasi

PruBSN WarisanPlus

PruBSN AnugerahPlus

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top