Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
Menyimpan kini mudah. Direka khas berdasarkan matlamat anda dengan perlindungan yang boleh diubah suai supaya anda boleh mencapai aspirasi yang diimpikan.
Kewangan

PruBSN Aspirasi

Menyimpan kini mudah. Direka khas berdasarkan matlamat anda dengan perlindungan yang boleh diubah suai supaya anda boleh mencapai aspirasi yang diimpikan.

Pelan yang boleh diubah suai berdasarkan matlamat anda

Anda boleh mengubah suai pelan anda untuk memenuhi keperluan dan matlamat anda dengan pilihan yang pelbagai dan fleksibel.

Pilih terma yang sesuai dengan anda

Anda boleh memilih tempoh sumbangan antara 5, 10 atau 20 tahun bergantung pada matlamat dan keperluan anda.

Sijil fleksibel

Anda boleh memilih Tempoh Pembayaran Sumbangan, Tempoh Manfaat atau Pilihan Rider bagi memenuhi keperluan anda dan mereka pelan yang khusus untuk anda.

 

Maklumat produk

Terma Perlindungan dan Pembayaran

Tempoh Sumbangan

5,10 atau 20 tahun

Sumbangan Minimum Bulanan

Tidak berkaitan

Umur Kelayakan

1 hingga 70 tahun (umur pada hari jadi akan datang)

Tamat Tempoh Perlindungan

15, 20, 25 atau 30 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM15,000

 

Ciri-ciri

Bayaran Tunai Tahunan

Perlindungan Hayat

Bayaran Pada Tempoh Matangan

Penerimaan Dijamin

Fleksibel

Potensi Pulangan yang Tinggi

Sila rujuk brosur PruBSN Aspirasi untuk maklumat lanjut.

Manfaat

Manfaat Matang

Mana-mana yang lebih tinggi:

 • 100% daripada Jumlah Perlindungan Asas ditambah dengan nilai unit dalam Akaun Unit Pelaburan; atau

 • Nilai tunai dalam Akaun MaxiShiled ditambah dengan Akaun Unit Perlindungan dan ditambah dengan nilai unit dalam Akaun Unit Pelaburan

Manfaat Kematian

Untuk Sijil Tahun pertama & ke-2:

 • Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Produk ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau

 • Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA; beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)


Untuk Sijil Tahun ke-3 & ke atas:

 • Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Produk ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau

 • Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA; atau

 • Jumlah Perlindungan Asas tolak sebarang sumbangan tertunggak; beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

Manfaat Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD)

Untuk Sijil Tahun pertama & ke-2:

 • Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Produk ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau 

 • Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA; beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)


Untuk Sijil Tahun ke-3 & ke atas:

 • Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Produk ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau

 • Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA; atau

 • Jumlah Perlindungan Asas tolak sebarang sumbangan tertunggak; beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan

 

Pelepasan Cukai

Untuk PruBSN Aspirasi, anda boleh menuntut pelepasan cukai insurans yang berkaitan, tertakluk pada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Nota Penting
 • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.
 • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.