Hajj Protection

Dapatkan manfaat perlindungan tambahan Haji/Umrah

 

Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

PruBSN Aspirasi
15, 20, 25, or 30 tahun

PruBSN WarisanPlus
20 tahun atau umur tamat tempoh 70, 80, 90 atau 100

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda perlindungan tambahan sebanyak 200% daripada jumlah rider yang dilindungi akibat kematian atau hilang upaya kekal & menyeluruh (TPD) ketika mengerjakan Haji/Umrah dan Manfaat Imunisasi Haji/Umrah sehingga RM300 setiap 3 tahun.
Nama Produk

PruBSN Aspirasi

PruBSN WarisanPlus

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top