Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Tiga rakan sekerja sedang berbincang
Rider

Hajj Protection

Memberikan perlindungan supaya anda dapat menunaikan Haji dan Umrah dengan tenang

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda perlindungan tambahan sebanyak 200% daripada jumlah rider yang dilindungi akibat kematian atau hilang upaya kekal & menyeluruh (TPD) ketika mengerjakan Haji/Umrah dan Manfaat Imunisasi Haji/Umrah sehingga RM300 setiap 3 tahun.

Umur Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

Sehingga 100 tahun

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai berkenaan rider Untuk maklumat lengkap mengenai tentang terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.