Pilih bahasa anda
Infant secure| Prudential BSN Takaful
Rider

Infant Secure

Menjamin kehidupan anak anda dari awal

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi manfaat kepada anak anda semasa peringkat neonatal dan post-natal dan juga memberi manfaat kepada ibu disebabkan oleh komplikasi kehamilan.

Umur Kelayakan

19 hingga 45 tahun

Umur Tamat Tempoh

5 tahun

 

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai berkenaan rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai tentang terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.