Pilih bahasa anda
Takaful Saver | Takaful Prudential BSN
Rider

Takaful Saver

Selangkah lebih dekat dengan matlamat masa depan anda.

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri perlindungan

Rider ini memberi peluang pelaburan untuk simpanan bagi pelan masa depan anda.

Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

100 tahun

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.