Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda

Memperkasa Komuniti Dan Membina Daya Tahan

Menjadikan perlindungan kesihatan dan kewangan boleh diakses

Mempromosikan pemeliharaan Nyawa, Keturunan, Kekayaan dan Intelek melalui maklumat kewangan, tawaran dan perkhidmatan yang mudah diakses, mesra pelanggan dan ringkas untuk memenuhi keperluan individu, keluarga dan komuniti yang semakin berkembang.

• Penyelesaian Inklusif
• Celik Kewangan

SDG PBB: SDG 1, SDG 3
VBIT: Daya Tahan Kewangan, Pemerkasaan Komuniti