PruBSN Aspirasi

Penuhi aspirasi hidup anda hari ini.

Manfaat Utama

Bayaran Tunai Tahunan

Bayaran Tunai Tahunan

Bayaran Manfaat Matang

Bayaran Manfaat Matang

Tawaran Pemberian Dijamin

Penerimaan Dijamin

Fleksibiliti

Fleksibiliti

Maklumat Produk

Tempoh Sumbangan

5, 10 atau 20 tahun

Sumbangan Minimum Bulanan

Tidak berkaitan

Kelayakan Umur

1 hingga 70 tahun (umur pada hari jadi akan datang)

Tamat Tempoh Perlindungan

 15, 20, 25 atau 30 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM15,000

Manfaat Matang

Mana-mana yang lebih tinggi:
• 100% daripada Jumlah Perlindungan Asas ditambah dengan nilai unit dalam Akaun Unit Pelaburan; atau
• Nilai tunai dalam Akaun MaxiShiled ditambah dengan Akaun Unit Perlindungan dan ditambah dengan nilai unit dalam Akaun Unit Pelaburan

Manfaat Kematian

Untuk Sijil Tahun pertama & ke-2:
• Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Produk ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau
• Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA;
   beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

Untuk Sijil Tahun ke-3 & ke atas:
• Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Produk ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau
• Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA; atau
• Jumlah Perlindungan Asas tolak sebarang sumbangan tertunggak;
   beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh

Untuk Sijil Tahun pertama & ke-2:
• Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Produk ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau
• Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA;
   beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

Untuk Sijil Tahun ke-3 & ke atas:
• Amaun Manfaat Kematian Asas yang Dijamin seperti yang dinyatakan di dalam jadual Ilustrasi Produk ditolak sebarang sumbangan tertunggak; atau
• Jumlah keseluruhan amaun di dalam MSA dan nilai unit-unit di dalam PUA; atau
• Jumlah Perlindungan Asas tolak sebarang sumbangan tertunggak;
   beserta nilai unit-unit di dalam IUA (jika ada)

Manfaat Penyakit Kritikal

Tidak berkaitan

Pelepasan Cukai

Untuk PruBSN Aspirasi, anda boleh menuntut pelepasan cukai insurans yang berkaitan, tertakluk pada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

Ciri-ciri

1. Pembayaran Tunai Tahunan
2. Perlindungan Hayat
3. Bayaran Pada Tempoh Matangan
4. Penerimaan Dijamin
5. Fleksibel
6. Potensi Pulangan yang Tinggi

Sila rujuk brosur PruBSN Aspirasi untuk maklumat lanjut.

Lampiran Riders

Hajj Protection
Contributor Protect
Contributor Saver
Contributor Parent Protect
Contributor Parent Saver
Takaful Saver
Ihsan

Pertanyaan Produk

Dapatkan maklumat lanjut dan tawaran istimewa.

* Ruangan yang perlu diisikan
Nama Produk
Nama Pertama *
Nama Akhir/ Nama Keluarga *
Telefon*
E-mel*
Nombor IC/Pasport
 
Back to Top