Accidental Income Protector

Kurangkan kebimbangan akibat kemalangan

 

Kelayakan

16 hingga 60 tahun (Dewasa)

Umur Tamat Tempoh

70 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda manfaat mingguan apabila anda hilang upaya menyeluruh sementara akibat kemalangan. Manfaat dibayar seperti di bawah, tertakluk kepada jumlah keseluruhan 104 minggu. RM100 seminggu untuk hilang upaya menyeluruh dan sementara dan RM50 seminggu untuk hilang upaya separa dan sementara.
Nama Produk

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top