Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Seorang lelaki sedang bercakap kepada seorang wanita
Rider

Accidental
Income Protector

Melindungi pendapatan anda walaupun kemampuan anda untuk bekerja terhalang

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda manfaat mingguan apabila anda hilang upaya menyeluruh sementara akibat kemalangan. Manfaat dibayar seperti di bawah, tertakluk kepada jumlah keseluruhan 104 minggu. RM100 seminggu untuk hilang upaya menyeluruh dan sementara dan RM50 seminggu untuk hilang upaya separa dan sementara.

Kelayakan

16 hingga 60 tahun (Dewasa)

Umur Tamat Tempoh

5, 10, 20 atau 30 tahun

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.