Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
Joint Protect | Prudential BSN Takaful
Rider

Contributor
Joint Protect

Memastikan anak anda dilindungi dari segi kewangan walaupun anda dan pasangan anda tidak berada di sisi mereka

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri perlindungan

Rider ini memberi anak anda manfaat tahunan bersamaan dengan sumbangan perlindungan apabila anda atau pasangan anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun atau didiagnosis dengan penyakit kritikal atau meninggal dunia.

Umur Kelayakan

Seawal 14 minggu dalam kandungan hingga 18 tahun (Kanak-kanak)

Umur tamat tempoh

25 tahun (Kanak-kanak)

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.