Pilih bahasa anda
Crisis Shield | Prudential BSN Takaful
Rider

Crisis Shield

Melindungi anda dari segi kewangan apabila berhadapan penyakit kritikal

Maklumat produk

Ciri-ciri dan Perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda perlindungan apabila anda disahkan menghidap salah satu daripada 43 penyakit kritikal.

Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

100 tahun

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

 

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.