Pilih bahasa anda
HealthProtector | Prudential BSN Takaful
Rider

Health Protector

Memberi sokongan kewangan yang anda perlukan untuk penjagaan kesihatan tanpa had tahunan atau sepanjang hayat

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri perlindungan

Rider ini menyediakan sokongan kewangan sekiranya ada kemasukan ke hospital dan pembedahan atau rawatan pesakit luar yang terpilih. Anda mempunyai fleksibiliti dalam memilih bayaran bersama perubatan sama ada SmartSaver300 atau High Deductible, Smart Value Point dan pilihan bilik & penginapan.

Umur Kelayakan

Seawal 14 minggu dalam kandungan sehingga 70 tahun

Umur tamat tempoh

100 tahun

 

Nota penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.