Accidental Medical Protector

Kurangkan kebimbangan akibat kemalangan

 

Kelayakan

19 hingga 60 tahun 

Umur Tamat Tempoh

70 tahun

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberi anda pembayaran semula bagi perbelanjaan sebenar rawatan perubatan yang anda biayai akibat kemalangan. Manfaat ini dibayar dalam tempoh 104 minggu dari tarikh kemalangan.
Nama Produk

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top