Pilih bahasa anda
Perlindungan

PruBSN Damai

Pakej solusi perubatan yang komprehensif dan moden untuk mengurangkan kebimbangan anda tentang penjagaan kesihatan dan ketidaktentuan kehidupan yang lain. Perlindungan bagi kematian dan hilang upaya menyeluruh dan kekal, perubatan dan kemasukan ke hospital, penyakit kritikal, kemalangan dan banyak lagi.

Perlindungan untuk perbelanjaan perubatan dan penyakit kritikal.  

Ubah suai pelan anda untuk melindungi diri anda daripada bil perubatan yang mendadak dan tinggi untuk pelbagai jenis rawatan dan atasi kebimbangan anda tentang ketidaktentuan kehidupan yang lain.

 

Medic TotalCare

Menyediakan perlindungan hospital dan rawatan perubatan yang menyeluruh untuk menjaga keperluan kesihatan anda termasuk rawatan perubatan teknologi maju dan rawatan kesihatan mental, selain pelbagai manfaat rawatan pesakit luar dan manfaat tambah nilai yang lain.

Crisis
Protector

Menawarkan perlindungan tambahan supaya anda bersedia melawan penyakit kritikal sebaik sahaja anda didiagnosis.

Accidental Medical Protector

Membantu anda untuk menanggung perbelanjaan perubatan yang membebankan setelah berlaku kemalangan.

 

Maklumat Produk

Tempoh Perlindungan dan Pembayaran

Tempoh Sumbangan

Sepanjang tempoh perlindungan

Umur Kelayakan

1 hingga 70 (umur pada hari jadi akan datang)

Nota: Bagi sijil yang matang pada umur 70, umur kemasukan maksimum ialah 60 (umur pada hari jadi akan datang)

Umur Tamat Tempoh

Sehingga 100 tahun

Jumlah Perlindungan Minimum

RM10,000

Ciri-ciri

Pelan Perlindungan Boleh Ubah
Tambahkan rider-rider pilihan anda yang dapat memenuhi keperluan anda untuk perlindungan yang lebih menyeluruh.

Perlindungan Perubatan Komprehensif  
Menyediakan pelbagai manfaat perubatan dan kemasukan ke hospital, dengan fleksibiliti untuk memilih jenis bilik dan penginapan, pilihan sumbangan bersama dan pilihan sumbangan bagi memenuhi keperluan dan kemampuan anda.

Manfaat Tambahan yang Disyorkan
Berikut adalah gambaran keseluruhan pakej solusi yang disyorkan melalui PruBSN Damai.

 

Manfaat-manfaat

Manfaat Matang

Baki dari Akaun Khas Individu (ISA).

Manfaat Kematian

Mana-mana yang lebih tinggi antara yang berikut:

  • Jumlah Perlindungan Asas; atau

  • Jumlah amaun dalam Akaun Khas Individu (ISA); ditambah dengan nilai unit di dalam (IUA) jika ada.

Manfaat Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh

Jumlah Risiko.

Nota: Amaun di mana jumlah perlindungan asas melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda. Sekiranya tiada lebihan daripada jumlah perlindungan yang melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda, jumlah risiko adalah sifar. Perlindungan Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (Total and Permanent Disability, TPD) adalah sehingga umur 70 tahun dan tertakluk pada jumlah maksimum RM4 juta bagi setiap orang yang dilindungi.

Manfaat Tambahan

Accidental Protector Plus
Accidental Medical Protector
Parent Term
Crisis Shield
Crisis Protector
Crisis TotalCare
Cancer Protector
Medic Protector
Medic TotalCare
Income Protector
Contributor Protect
Contributor Saver
Contributor Spouse Protect
Contributor Spouse Saver
Contributor Parent Protect
Contributor Parent Saver
Takaful Saver
Ihsan

Pelepasan Cukai

Sehingga RM6,000 di bawah insurans hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2775 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada umur pada hari jadi akan datang.

 

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.