Accidental Protector

Kurangkan kebimbangan akibat kemalangan

 

Kelayakan

19 hingga 60 tahun (dewasa)

Umur Tamat Tempoh

70 tahun (dewasa)

Ciri-ciri Perlindungan Rider ini memberikan sekaligus jumlah perlindungan apabila berlaku kehilangan nyawa atau hilang upaya kekal dan menyeluruh akibat kemalangan sebelum usia 70 tahun.
Nama Produk

PruBSN Warisan

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau customer@prubsn.com.my.
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top