Contributor Protect

Terima perlindungan yang berterusan

 

Kelayakan

PruBSN WarisanPlus & PruBSN AnugerahPlus

1 hingga 70 tahun

PruBSN Setia & PruBSN Impian

Seawal 14 minggu dalam kandungan sehingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

PruBSN WarisanPlus

5, 10, 20 tahun atau sepanjang tempoh sumbangan

PruBSN AnugerahPlus, PruBSN Setia & PruBSN Impian

100 tahun

Ciri-ciri Perlindungan

PruBSN WarisanPlus & PruBSN AnugerahPlus

Rider ini memberi anda manfaat tahunan bersamaan dengan baki sumbangan perlindungan apabila anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun atau didiagnosis dengan penyakit kritikal.

PruBSN Setia & PruBSN Impian

Rider ini memberi anda manfaat tahunan bersamaan dengan sumbangan perlindungan apabila anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70 tahun atau didiagnosis dengan penyakit kritikal.

Nama Produk

PruBSN WarisanPlus

PruBSN AnugerahPlus

PruBSN Setia

PruBSN Impian

 

Nota Penting:

  1. Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 20537188 atau [email protected].
  2. Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.
Back to Top