Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close
Kesesakan jalan raya
Rider

Accidental Protector Plus

Menawarkan manfaat kasih sayang kepada anda apabila perkara yang tidak dijangka berlaku.

Maklumat produk

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda elaun belas kasihan sebanyak RM2,000 apabila anda meninggal dunia secara semula jadi atau akibat kemalangan dan jumlah perlindungan apabila anda meninggal dunia atau hilang upaya kekal dan menyeluruh akibat kemalangan.

Umur Kelayakan

1 hingga 60 tahun

Umur Tamat Tempoh

70 tahun

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.