Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
close

Prestasi dan Maklumat Dana Takaful

Lengkapkan diri anda dengan maklumat terkini supaya anda boleh memanfaatkan pelan berkaitan pelaburan dengan sepenuhnya
Lihat harga dana
Laporan Tahunan Dana Takafulink
Dana Tempatan dan Luar Negara

Takafulink Dana Ekuiti Plus

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Ekuiti Plus (Dana) bertujuan untuk memaksimumkan pulangan jangka panjang dengan melabur dalam portfolio aset tempatan dan asing termasuk ekuiti patuh Syariah dan sekuriti berkaitan ekuiti patuh Syariah, deposit Islamik, atau sebarang instrumen kewangan Islamik lain secara langsung, dan/atau tidak langsung melalui pelaburan dalam mana-mana dana Islamik seperti dana-dana berkaitan pelaburan yang ditubuhkan oleh kami, skim pelaburan kolektif Islamik dan/atau dana-dana dagangan bursa.

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Ekuiti Plus

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana Asia

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Asia (Dana) bertujuan untuk menyediakan peningkatan nilai modal dengan melabur dalam sekuriti patuh Syariah dalam rantau Asia Pasifik kecuali Jepun termasuk Malaysia.

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Asia

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

Tempatan

Takafulink Dana Ekuiti Income

Objektif Pelaburan

akafulink Dana Ekuiti Income (Dana) bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil dengan pertumbuhan modal jangka sederhana hingga jangka panjang.

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Ekuiti Income

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana Ekuiti

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Ekuiti (Dana) bertujuan untuk mengoptimumkan pulangan jangka sederhana ke panjang dengan melabur dalam sekuriti-sekuriti patuh Syariah terpilih yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Strategi Pelaburan & Pendekatan Dana bertujuan untuk mencapai objekti

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Ekuiti

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana Sukuk

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Sukuk (Dana) bertujuan untuk menyediakan pengumpulan modal jangka sederhana ke panjang melalui pelaburan dalam sukuk terpilih dan instrumen pasaran wang Islamik

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Sukuk

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana Urus

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Urus (Dana) bertujuan untuk memaksimumkan pulangan dalam jangka masa sederhana ke jangka masa panjang dengan melabur dalam instrumen pasaran ekuiti, sukuk dan pasaran wang Islamik yang patuh Syariah melalui Takafulink Dana Ekuiti dan Takafulink Dana Sukuk, dan dalam mana-mana Dana Takafulink yang tersedia pada masa akan datang

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Urus

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana Dinamik

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Dinamik (Dana) bertujuan untuk menyediakan peningkatan nilai modal dengan melabur secara aktif dalam ekuiti dan sekuriti berkaitan ekuiti patuh Syariah. Sebagai pertimbangan defensif, Dana mungkin akan dilabur dalam debentur Islamik dan instrumen pasaran wang Islamik.

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Dinamik

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana Aktif

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Aktif (Dana) bertujuan untuk menyediakan peningkatan nilai modal dengan melabur dalam sekuriti patuh Syariah syarikat-syarikat permodalan pasaran kecil yang berpotensi untuk berkembang.

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Aktif

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana Simpanan

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Simpanan (Dana) bertujuan untuk memberi aliran pendapatan yang stabil melalui pelaburan di dalam instrumen deposit/pasaran wang patuh Syariah.

a. Helaian Fakta Dana Simpanan

Takafulink Dana Simpanan

Luar Negara

Takafulink Dana Ekuiti Dinasti

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Ekuiti Dinasti (Dana) bertujuan untuk menyediakan peningkatan modal jangka panjang dengan melabur di dalam pelaburan yang mematuhi Syariah yang mempunyai pendedahan di rantau Greater China.

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Ekuiti Dinasti

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana Ekuiti Global

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana Ekuiti Global bertujuan untuk menyediakan peningkatan nilai modal dengan melabur dalam sekuriti patuh Syariah melalui pendedahan terhadap pasaran ekuiti global.

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana Ekuiti Global

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

 

Takafulink Dana ESG Global

Objektif Pelaburan

Takafulink Dana ESG Global (Dana) bertujuan memaksimumkan pulangan jangka masa panjang dengan melabur dalam Dana Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI) yang layak.

a. Helaian Fakta Dana Utama

Takafulink Dana ESG Global

b. Helaian Fakta Dana Bulanan

April 2024

Mac 2024

Februari 2024

Lampiran 1 - Faktor Risiko & Strategi Pengurusan Risiko