Sebagai pengendali takaful yang berlandaskan konsep perlindungan bersama dan kerjasama untuk kebaikan para pesertanya, kami turut meletakkan komitmen yang tinggi dalam memastikan kesejahteraan jangka panjang buat masyarakat sekitar perniagaan kami. Melalui PruBSN Prihatin, kami menyediakan keperluan asas, penajaan pendidikan dan bantuan bencana bagi keluarga dan masyarakat yang kurang bernasib baik di seluruh Malaysia.

Hubungi Kami

ContactUs_Prihatin2

Untuk pertanyaan am mengenai PruBSN Prihatin, sila hubungi 03-20531199 atau e-mel ke [email protected]

Back to Top