Inilah masanya untuk mengemas kini butiran kad pembayaran anda
Sekiranya anda baru memperbaharui kad debit anda, sila kemas kini untuk memastikan anda dan orang tersayang anda dilindungi oleh sijil takaful secara berterusan

Pilih bahasa anda
Crisis Protector | Prudential BSN Takaful
Rider

Crisis Protector

Menawarkan perlindungan tambahan supaya anda bersedia melawan penyakit kritikal sebaik sahaja anda didiagnosis

Ciri-ciri dan perlindungan

Ciri-ciri Perlindungan

Rider ini memberi anda manfaat sekali gus tambahan daripada jumlah perlindungan asas apabila anda hilang upaya kekal dan menyeluruh sebelum umur 70, disahkan menghidap penyakit kritikal atau berlaku kematian.

Umur Kelayakan

1 hingga 70 tahun

Umur Tamat Tempoh

Sehingga 100 tahun

 

Nota Penting
  • Butiran di atas hanyalah penjelasan ringkas mengenai rider kami. Untuk maklumat lengkap mengenai terma dan syarat, sila rujuk Dokumen Sijil, ejen yang berkhidmat untuk anda atau hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 2053 7188 atau customer@prubsn.com.my.

  • Umur merujuk kepada Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang.

Memahami rider

Apa itu rider ?

Rider merupakan manfaat tambahan kepada pelan asas takaful anda. Tambahan rider kepada pelan asas anda memberikan anda pilihan seperti perlindungan tambahan agar anda boleh mengubah suai pelan anda berdasarkan keperluan anda.